ONGEVALLEN.NL

ONGEVALLEN

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) (tegenwoordig Eerste Hulp Verlening (EHV)) is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van meer gespecialiseerde medische hulp. EHBO kan worden verleend in elke situatie die onmiddellijk medisch ingrijpen vereist, maar ook kleinere letsels kunnen door EHBO'ers worden behandeld.

Wereldwijd worden vrijwilligers door het Rode Kruis en andere organisaties getraind om dergelijke hulp te kunnen verlenen.

Opgeleide EHBO'ers kunnen adequate hulp verlenen bij stoornissen in het bewustzijn, de ademhaling en ze weten wat te doen bij een shock. Daarnaast kunnen ze plaatselijk letsel (wonden), warmte- en koudeletsels, vergiftigingen, elektriciteitsletsels bij slachtoffers behandelen.

Methoden die hierbij gebruikt worden zijn onder andere:

stabiele zijligging;
borstcompressie;
mond-op-mondbeademing;
Deze twee methoden worden - wanneer samen toegepast - ook wel reanimatie genoemd
de handgreep van Heimlich;
de noodvervoersgreep van Rautek;
verbinden van verschillende wonden;
ondersteunen of fixeren van gebroken of anders gewonde lichaamsdelen;
adequaat afkoelen van slachtoffers met warmteletsel;
adequaat opwarmen van slachtoffers met koudeletsel.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod